o fundacji

Fundacja Democracy Angels

Fundacja Democracy Angels

Działamy na rzecz rozwoju europejskich wartości demokratycznych

Fundacja działa na rzecz pomocy ofiarom represji politycznych. Wspieramy osoby, którzy odnieśli uszczerbek na zdrowiu fizycznym lub psychicznym w starciu z dyktaturą.

Okazujemy pomoc rodzinom więźniów politycznych, w tym prawną, finansową lub rzeczową. Organizujemy programy edukacyjne w zakresie nauk społecznych w taki sposób, aby połączyć aspekt praktyczny „Szkoły życia w społeczeństwie demokratycznym” z zapotrzebowaniem ukształtowania nowej świadomości demokratycznej.

dreamstime_xl_109009185

 

 

Organizujemy lub współorganizujemy konferencje, debaty polityczne, fora, spotkania z ekspertami.
W naszych planach są również zorganizowanie konkursów językowych, festiwali, Dni kultury i historii; popularyzacja książek, blogów w mediach społecznościowych, kanałów telewizyjnych i filmów.

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami